Будівельні матеріали м.Ніжин
Компанії України

Основні відомості про утворення минулого часу в англійській мові

Минулі події в англійській мові описують за допомогою дієслів у часовій формі Past, яка має 4 категорії. Щоб мати змогу повноцінно спілкуватися, крім значного словникового запасу, необхідно добре розумітись на граматиці. Одне з перших понять під час опанування англійської – це часи. Якщо людина без вагань може розказати, як утворюється Past Perfect чи Past Simple, то це засвідчить її здатність легко формулювати речення та тексти будь-якої складності. Взагалі, утворення минулого часу в англійській мові є однією з основних складових навчального процесу, яка зазвичай викликає багато запитань. Це пов’язано з тим, що тут заведено керуватися дещо іншими принципами, аніж тими, що існують в нашій рідній мові.

Зовсім простий Past Simple

Першою формою минулих часів в англійській є Past Simple. Неозначений минулий час застосовують при складанні речень, які:

  • розповідають про події, що трапились в найближчому минулому;
  • містять інформацію про явища або стани, які колись завершились та відсутні на теперішній час;
  • описують дії, які ніколи більше не відбудуться в майбутньому.

Більшість дієслів в англійській мові є правильними та утворюють минулий час в різний спосіб. Щоб отримати будь-який вираз в Past Simple, достатньо додати до дієслова закінчення -ed. Тоді у стверджувальних реченнях теж саме «play» перетвориться на «played», а «work» на «worked».

Стосовно неправильних дієслів, то минулий час в англійській мові визначають за допомогою спеціальної таблиці. На них не розповсюджуються загальні правила, а тому залишається єдиний вихід – їх потрібно вивчити напам’ять.

При складанні запитальних речень використовується форма минулого часу від «to do», тобто «did», в комбінації з основним дієсловом, яке має базову форму. Наприклад:

Did your brather buy a new car last year? — Твій брат купив нову машину минулого року?

Цілком зрозумілий Past Continuous

Цей час застосовують, коли потрібно сказати про якісь дії, що відбулися в минулому з більш-менш точним зазначенням моменту. Речення, що містять тривалий минулий час, легко розпізнаються завдяки словам-маркерам, які можуть мати вигляд:

  • yesterday at 3 p.m.;
  • last Friday at 2;
  • all day long.

Одночасно таку форму дієслова можна застосувати, коли виникає необхідність описати подію, яка збіглася з іншою, використавши сполучник «when»: They were having breakfast when I called. – Вони снідали, коли я зателефонував.

Утворення Past Perfect

Третя форма може здаватись більш складною, бо вживання Past Perfect залежить від відтінків основної думки, яку закладено в текст чи якусь репліку. Отже, за допомогою цієї форми складають речення, в яких розповідається про:

  • дії, що передували тим, що вже відбулися раніше;
  • дії, результат яких вже було зафіксовано в минулому.

Сюди також слід долучити вирази типу «щойно я…». Щоб сформувати стверджувальне речення, знадобиться використати «had» та додати до правильного дієслова «-ed», тобто:

We had purchased this car before autumn has come. – Ми придбали цю машину до того, як настала осінь.

Про що розкаже Past Perfect Continuous

Цей варіант поєднує одразу кілька ознак. За його допомогою описують дії, які є тривалими та завершеними. Стверджувальне речення створюється за наступним алгоритмом: підмет + had been + основне дієслово з закінченням -ing. На практиці це може виглядати так:

Lily had been speaking on the phone for 30 minutes when I came before her. – Лілі балакала по телефону протягом 30 хвилин, коли я підійшов до неї.

Опанувати форми минулого часу буде набагато легше, якщо людина намагатиметься застосовувати їх у реальному спілкуванні. Саме тому вирішальне значення матиме теоретична база, яка поглиблюватиметься завдяки регулярній практиці.