Місто і регіон

Яка статистика захворюваності на злоякісні новоутворення у Ніжині

Яка статистика захворюваності на злоякісні новоутворення у Ніжині
Фото з інтернету

За 2018 рік в місті вперше зареєстровано 282 первинних випадків (в 2017 році-283) захворювань злоякісними новоутвореннями. Показник практично ідентичний. Захворюваність за 2018 рік склало 406,9 на 100 тис. населення. у 2017 році 400,9, обласний показник за 2018 рік 397,4.

В структурі захворювань за 2018 рік по місту відмічаються такі тенденції: перше місце займає рак шкіри 11,7% (33 випадки), ІІ місце рак молочної залози  11,3% (32 випадки, з них 1 чоловік), ІІІ місце рак шлунку 9,9 % (28 випадків) ІV місце рак ободової кишки 7,8% (22 випадки), V місце рак легенів 7% (20 випадків)  ,VI місце розділили рак тіла матки  4,3%(12  випадків).

Мамографій за 2018 рік в Ніжині виконано 849, проти 626  у  2017 році. Приріст склав 26%. Це гарний показник дає можливість вчасно діагностувати  рак молочної залози.

Питома вага осіб у віці до 29 років серед захворівших склала 1,4 %; 30-39 років –2,8%,  40-49 років – 6,7%;  50-59 років – 19,9%;  60-69 років – 37,2%; 70 -79 років – 19,9%, 80 років і старше – 8,5% Дітей до 14 років зареєстровано 3 – 1% .

Питома вага хворих з морфологічно верифікованим діагнозом злоякісного новоутворення за 2018 році склала 91,1%, у 2017 році становила 81,3%. Цей показник покращився.

За 2018 рік від злоякісних новоутворень в Ніжині померло 94 особи, проти  77 осіб у 2017 році. Показник смертності складає 135,1 на 100 тис. населення; у 2017 році 109,1, обласний показник за 2018 рік – 189,4.

В структурі смертності за 2018 рік І  місце ділять рак шлунку та  легені – по  11,7% ( по 11 випадків); ІІ  – рак ободової кишки  – 8,5%(8 випадків); ІІІ – меланома шкіри – 7,4% ( 7 випадків), IV – рак молочної залози – 6,4% (6 випадків).

Контингент (накопичування) хворих на 100 тис. населення на початок 2019 року по місту складає 3058,1, на початок 2018 року він складав 2939,7,  обласний показник на початок 2019 року – 2736,0 на 100 тис. населення.

Більше 5-ти років у Ніжині живе 59,5% онкологічних хворих. По області – 62,0%.

Серед хворих з вперше в житті встановленим діагнозом злоякісного новоутворення при профілактичних оглядах виявлено 33,3% хворих (у 2017 році – 27,7%), обласний показник за 2018 рік 27,2% . Показник значно покращився .

Особливу увагу необхідно звернути на своєчасну діагностику візуальних локалізацій.  У 2018 році  86 з них  6 випадків  в ІІІ ст.. виявлено 6,9% хворих (занедбані), порівняно з 2017 роком 11,1%,  показник покравщився.

Занедбаність при раку шийки матки  склала 50% ( з 2 випадків – 1 занедбаний).

Первинні хворі виявлені в І-ІІ стадіях захворювання всіх локалізацій склали –142 осіб  або 53,9%, в 2017році – 55,3%, обласний показник за 2018 рік –  48,8   %. Цей показник постійно є одним із найкращих в області, що слід поставити в заслугу медицині міста. Рання та своєчасна діагностика надає людям можливість вилікуватися та зберегти своє життя.

Занедбаний пухлинний процес був виявлений у 22,1% хворих (2017 рік – 21,2%), обласний показник за 2018 рік – 25,0%. Показник дещо погіршився, зумовлений насамперед різким зниженням рівня життя населення.

При раку молочної залози занедбаність склала  25,0%, з 32 випадків 25 виявлено у І-ІІ ст.. захворювання,  в ІІІ ст. – 2, в IV ст. – 5 випадків діагностики.

Найбільш об’єктивно стан і рівень діагностичного процесу, якість лікування відображає показник летальності до року оскільки тривалість життя хворого в найбільшій мірі залежить від своєчасного виявлення захворювання. За 2018 рік цей показник склав – 12,3% (2017 рік – 13,6%), обласний показник у 2018 році – 26,0 %, показник по м. Ніжину стабільний.

Шановні ніжинці! Приділяйте увагу своєму здоров'ю. Обв’язково проходьте профілактичні огляди, флюорографію, гінеколога. При першій необхідності звертайтеся до лікаря.  Будьте здорові, живіть довго та щасливо.

Міський онколог О. Гавядінов сайт "Нежатин"

Джерело: mynizhyn.com