Будівельні матеріали м.Ніжин Будівельні матеріали м.Ніжин
Місто і регіон

УВАГА! ЗМІНА ТАРИФУ!

Інформація про наміри зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, а саме послуги з вивезення, перероблення, захоронення твердих побутових відходів, що надаються комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства»

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010, керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» доводить до відома споживачів намір змінити діючі тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами.

Розрахунок тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами  виконаний відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України» від 26.07.2006 р. №1010 зі змінами.

Розмір і структура планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами, у тому числі вивезення, перероблення, захоронення

І. Поводження з побутовими відходами (загальний тариф)
№ з/п Показник Плановий період 2021 рік
усього, тис. грн грн/м3
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 25 243,10 172 614,20
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 3 262,93 22 312,15
1.1.1 паливно-мастильні матеріали 2 658,86 18 181,47
1.1.2 матеріали для ремонту засобів механізації 604,07 4 130,68
1.2 прямі витрати на оплату праці 10 621,52 72 630,78
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 7 061,90 48 289,78
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 2 336,74 15 978,77
1.3.2 амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 1 416,02 9 682,83
1.3.3 інші прямі витрати 3 309,14 22 628,18
1.4 загальновиробничі витрати 4 296,75 29 381,48
2 Адміністративні витрати 2 402,47 16 428,29
3 Витрати на збут 1 123,75 7 684,31
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00
6 Усього витрат повної собівартості* 28 769,32 196 726,79
7 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
8 Планований прибуток* 1 555,69 10 637,92
8.1 податок на прибуток 280,02 1 914,83
9 Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів 30 325,01 207 364,72
10 Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами, грн. без ПДВ 204,15 х
11 ПДВ, грн. 40,83 х
12 Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами, грн. з ПДВ 244,98 х

 

ІІ. Вивезення побутових відходів
№ з/п Показник Плановий період 2021 рік
усього, тис. грн грн/м3
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 13 898,13 95 036,49
1.1 прямі матеріальні витрати 2 520,02 17 232,09
1.2 прямі витрати на оплату праці 4 621,52 31 602,29
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 5 322,18 36 393,48
1.4 загальновиробничі витрати 1 434,41 9 808,63
2 Адміністративні витрати 1 322,73 9 044,95
3 Витрати на збут 1 123,75 7 684,31
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00
6 Усього витрат повної собівартості 16 344,62 111 765,75
7 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
8 Планований прибуток 1 555,69 10 637,92
9 Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів 17 900,31 122 403,68
10 Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами, грн. без ПДВ 122,40 х
11 ПДВ, грн. 24,48 х
12 Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами, грн. з ПДВ 146,88 х
ІІІ. Перероблення (сортування) побутових відходів
№ з/п Показник Плановий період 2021 рік
усього, тис. грн грн/м3
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 6 157,87 426740,72
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 20,05 1389,39
1.2 прямі витрати на оплату праці 4 124,32 285815,88
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 971,19 67303,77
1.4 загальновиробничі витрати 1 042,30 72231,69
2 Адміністративні витрати 586,07 40614,39
3 Витрати на збут 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0 0,00
5 Фінансові витрати 0 0,00
6 Усього витрат повної собівартості 6743,93 467355,11
7 Витрати на покриття втрат (Дохід від реалізації відсортованих відходів) -470,54 -32608,14
8 Планований прибуток 0,00 0,00
9 Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів 6 273,4 434746,97
10 Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами 434,75 х
11 ПДВ, грн. 86,95 х
12 Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами, грн. з ПДВ 521,70 х
ІV. Захоронення побутових відходів
№ з/п Показник Плановий період 2021 рік
усього, тис. грн грн/м3
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 5 187,09 39 352,81
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 722,86 5 484,10
1.2 прямі витрати на оплату праці 1 875,68 14 230,20
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 768,52 5 830,53
1.4 загальновиробничі витрати 1 820,03 13 807,98
2 Адміністративні витрати 493,67 3 745,34
3 Витрати на збут 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00
6 Усього витрат повної собівартості 5 680,77 43 098,15
7 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
8 Планований прибуток 0,00 0,00
9 Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів 5 680,77 43 098,15
10 Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами 43,10 х
11 ПДВ, грн. 8,62 х
12 Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами, грн. з ПДВ 51,72 х

 

Періодичність надання послуги з поводження з побутовими відходами, графік вивезення ТПВ

Вивезення ТПВ Перероблення ТПВ Захоронення ТПВ
Періодичність надання послуг згідно з графіками згідно з обсягами утворення згідно з договорами
Споживачі (населення, бюджетні установи, інші споживачі) Єдиний тариф Єдиний тариф Єдиний тариф

Графік вивезення ТПВ оприлюднений на веб-сайті виконавця послуг – «Унєніж – комунальний і не тільки»  (unenizh.org.ua).

Обґрунтування причин зміни тарифу

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення) були встановлені рішеннями виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 11 січня 2018 р. № 5 «Про встановлення  тарифів на послугу вивезення побутових відходів згідно графіку з населення, бюджетних установ  та інших споживачів комунальному підприємству  «Виробниче управління комунального господарства» та рішеннями виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 11 січня 2018 р. № 6 «Про встановлення  тарифів на послугу захоронення побутових відходів для населення, бюджетних установ  та інших споживачів комунальному підприємству  «Виробниче управління комунального господарства». В 2019 році відбулося коригування індивідуальних складових витраттарифів. Діючі тарифи, встановлені рішеннямивиконавчого комітету Ніжинської міської ради від 21 лютого 2019 р. № 46 «Про коригування тарифів на послуги із захоронення побутових відходів на полігоні ТПВ м. Ніжина для населення, бюджетних установ та інших споживачів комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» та від 21 лютого 2019 р. № 45 Про коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів згідно графіку для населення, бюджетних установ та інших споживачів виконавцю послуг – комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства», на даний час не відшкодовують витрат підприємства на надання послуг з поводження з побутовими відходами. Відсоток відшкодування затвердженим тарифом собівартості складає 97,69.

Поруч з цим, відповідно до Постанови КМ України від 27 березня 2019 року № 318 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» були внесені зміни до Постанови КМ України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», а саме був виключений пункт 34 Порядку, яким передбачалась диференціація категорій споживачів на 3 окремі групи (населення, бюджетні установи та інші споживачі). Наразі тарифи формуються єдині для всіх категорій споживачів.

Перегляд тарифів зумовлений змінами розрахункових показників, які безпосередньо впливають на розмір собівартості наданих послуг та не залежать від виконавця цих послуг.

Базовим періодом для планування виробничих витрат є 2020 рік.

За період дії існуючих тарифів відбулось збільшення вартості паливо-мастильних матеріалів, електроенергії, автозапчастини, матеріалів, комплектуючих, комунальних послуг (водопостачання та водовідведення), підвищення мінімальної заробітної плати та інших складових тарифу.

Так, ціна на дизпаливо зросла до 23,83 грн/л без ПДВ, у діючих тарифах вона складає 18,75 грн/л. (зростання – 127,1%), газ подорожчав до 14,94 грн./л,у діючих тарифах – 13,33 грн./л. (зростання 112,1 %), вартість електроенергії становить 3,28 грн./кВт без ПДВ, в діючих тарифах – 2,02 грн./кВт (зростання 162,4 %). Мінімальна заробітна плата у 2019 р. становила 4173 грн., у 2021 р. – 6000 грн., відсоток зростання – 143,8.

Існуючі тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами не покривають витрат підприємства на надання цих послуг та не дозволяють проводити своєчасні розрахунки з постачальниками витратних матеріалів, а також здійснювати оновлення матеріально-технічної бази.

Визначення відсотка зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами

Показник Категорія споживачів Вивезення ТПВ Перероблення ТПВ Захоронення ТПВ
Плановий тариф з ПДВ, грн/м³ Населення 146,00 521,70 51,72
Діючий тариф з ПДВ, грн/м³ 74,65 34,20
% підвищення 95,6 51,2
Плановий тариф з ПДВ, грн/м³ Бюджетні установи 146,00 521,70 51,72
Діючий тариф з ПДВ, грн/м³ 77,47 35,50
% підвищення 88,5 45,7
Плановий тариф з ПДВ, грн/м³ Інші споживачі 146,00 521,70 51,72
Діючий тариф з ПДВ, грн/м³ 84,52 38,72
% підвищення 72,7 33,6

Наразі підвищення тарифів передбачає зміцнення фінансового стану підприємства, придбання основних засобів, необхідних для надання послуг з поводження з побутовими відходами, покращення якості послуг, зменшення плинності кадрів та збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань приймаються протягом 7календарних днів із дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів за адресою:

16608, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Чернігівська, 128 (виконавець комунальної послуги);

16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. імені Івана Франка, 1 (орган, уповноважений встановлювати тарифи).

 

Unenizh.org.ua
2021-09-20 16:16:04

Магазин Автозапчастин м.Ніжин