Будівельні матеріали м.Ніжин
Місто і регіон

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА-НОВА» (СТОВ «ДРУЖБА-НОВА», код ЄДРПОУ 31333767, юридична адреса: 17600, Чернігівська обл., Варвинський район, смт Варва, вул. Комарова,
59, +38 0508101902, e-mail: [email protected]) має намір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами. Обʼєкт розташований за адресою: 16601, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 19-А.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об’єкт, з
якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за
умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів
та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих
речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Згідно вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність
обʼєкту СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» не підлягає оцінці впливу на
довкілля.

ФІЛІЯ «НІЖИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» призначена для приймання,
первинної обробки і зберігання зернових культур. Річний обсяг зернових культур
900000 тонн. Виробничою схемою підприємства передбачено розміщення
технологічного обладнання так, щоб забезпечити безперервне виконання операцій
із зерном та їх доцільну черговість, звести до мінімуму транспортні операції та
вантажно-розвантажувальні роботи із зерном, виключити можливість змішування
різнорідних партій зерна. До складу підприємства входить: відділення приймання
зерна з автотранспорту; ваги для великих обсягів вантажу; лабораторія оцінки
якості з пробовідбірником; транспортувальні системи; зерноочисні споруди; сушки
для зерна; зерносховища; допоміжні та супутні будівлі (майстерня, депо і т.ін.).

Під час роботи технологічного устаткування до атмосферного повітря
викидаються: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікрочастинки та волокна) – 132,309 т/рік, оксиди азоту
(у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] – 17,014 т/рік; сірки діоксид – 0,02
т/рік; оксид вуглецю – 3,3866 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на
залізо) – 0,000023 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид
мангану) – 0,0000025 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0268
т/рік; метан – 0,19297 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,02029 т/рік; вуглецю
діоксид – 10431,714 т/рік.

Валовий викид становить (без врахування вуглецю діоксиду) становить
152,9697 т/рік.

По ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до
другої групи, як об’єкт, який взятий на державний облік і не має виробництв або
технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні
технології та методи керування.

Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного
законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу
та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не
передбачені та не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно інструкції про
загальні вимоги до оформлення документів.

Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на наш Telegram

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань
охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 календарних днів з моменту
опублікування цього повідомлення до: Чернігівської
обласної державної адміністрації:
14000, м.Чернігів, вул. Шевченка, 7,
тел.+38 (0462) 67-50-24, е-mail: [email protected].

Джерело: nizhynrada.gov.ua
2024-02-28 15:51:04