Місто і регіон

Попередження віктимної поведінки жертви злочину – ПравдаТУТ Ніжин

Злочини, що посягають на життя та здоров’я особи, становлять одну з найпоширеніших і найнебезпечніших груп злочинних діянь.

Дані кримінально-правової статистики свідчать, що значна кількість протиправних діянь зумовлені поведінкою самої жертви злочину, а саме: особливостями ситуаційного стану (сп’яніння), станом здоров’я (дефекти органів сприйняття), особливим психічним настроєм, пов’язаним з неадекватними діями у звичайній ситуації; недбалим ставленням до безпеки своєї особистості, честі, гідності та збереження майна; небажанням повідомити правоохоронним органам про злочинні дії, що вже мали місце
стосовно неї; легковажним ставленням до правил, які покликані охороняти суспільний порядок і безпеку; участю в незаконній угоді; провокаційною поведінкою.

За своїм характером віктимна поведінка може бути:

– конфліктною, коли потерпілий створює конфліктну ситуацію чи бере активну участь у конфлікті, що виник (ініціатором бійки або вступає в бійку на боці однієї зі сторін). Особливими різновидами такої поведінки є необхідна оборона, затримання злочинця та правозахисна активність; провокаційною (демонстрування багатства, екстравагантна зовнішність, неправильна поведінка жінки, що створює враження про її доступність, тощо); легковажною (довірливість і наївність неповнолітніх та інших осіб, які неспроможні протистояти нападникові, створення аварійних ситуацій на
шляхах пішоходами й водіями).

У межах криміногенної ситуації поведінка жертви може бути оцінена як:

– негативна, тобто така, що провокує злочин або створює для нього об’єктивно сприятливу ситуацію (форми провокації різні: від фізичного чи психічного насилля стосовно злочинця чи його близьких до їх образи, проявів неповаги до громадського порядку та загальновизнаних норм моралі);

– позитивна, що проявляється у протидії злочинцеві, у виконанні громадського обов’язку тощо;

– нейтральна, що не сприяла вчиненню
злочину.

Тож вирішення даної проблеми залежить не лише від того, наскільки всебічно будуть проаналізовані злочини, чинники їх скоєння, винні особи, але і від особи потерпілого від цих злочинів, його поведінки, адже, як свідчить практика, сама жертва у багатьох випадках сприяє виникненню і реалізації злочинного задуму.

Читайте новини на нашій Facebook-сторінці  та приєднуйтесь до нашої  Facebook-групи

Автор: Ніжинська місцева прокуратура


Джерело: nizhyn.pravdatut.ua
Close