Будівельні матеріали м.Ніжин
Місто і регіон

ПАМ’ЯТКА ПРО ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

ПАМ’ЯТКА ПРО ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Законодавча база:

Закон України «Про організацію трудових відносин в
умовах воєнного стану» від 15.03.2022 року №2136-ІХ.

Основні положення:

Обмежено конституційні права та свободи людини та громадянина,
закріплені у ст. 43,44 Конституції

 

Максимальна тривалість робочого тижня – 60 год.

Час початку і закінчення щоденної роботи визначає
роботодавець.

Тривалість щотижневого безперервного відпочивку може
бути скорочена до 24 год.

 

Не застосовуються: ст.53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і
вихідних днів), ч.1 ст. 65, ч.3-5 ст. 67, ст. 72-73 (святкові та неробочі
дні).

 

Щорічна відпустка –
максимум 24 календарні дні.

У наданні інших
видів відпусток роботодавець може відмовити
(крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду
за дитиною до досягнення нею 3-річного віку), якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної
інфраструктури.

Відпустка без
збереження заробітної плати
може бути надана
працівнику на його прохання без обмеження строку.

 

Трудовий договір може бути призупинений без розірвання
трудових відносин, що виключає можливість надання та виконання роботи (роботодавець та працівник повідомляють
один одного у будь-який зручний спосіб).

 

Роботодавець
має право перевести працівника на іншу
роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди
(крім
переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні
бойові дії), якщо така робота не
протипоказана працівникові за станом здоров’я, для відвернення або ліквідації
наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть
становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей
ч.3 ст.32 КЗпПУ не застосовується
(попередження за 2 місяці про зміну істотних умов праці).

 

Працівник
може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у
його заяві (крім випадків примусового
залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до
виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури
).

 

Допускається
звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової
непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та
пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку)
із зазначенням дати звільнення – ст. 43 КЗПпУ не застосовується (обов’язковість згоди профспілки на
звільнення працівника).

Джерело: nizhynrada.gov.ua
2022-03-25 13:10:05

Магазин Автозапчастин м.Ніжин