Будівельні матеріали м.Ніжин Будівельні матеріали м.Ніжин
Місто і регіон

До уваги споживачів житлово – комунальної послуги з поводження з побутовими відходами

Повідомлення щодо оприлюднення Додаткової угоди №1 до Публічного договору про надання послуг з поводження (вивезення та захоронення) з побутовими відходами

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до Публічного договору про надання послуг 

 поводження (вивезення та захоронення)  з побутовими відходами

 

м. Ніжин                                                                                   «05» жовтня 2021 року

 

Комунальне підприємство “Виробниче управління комунального господарства», в особі начальника Шпака Володимира Андрійовича, який діє на підставі Статуту,  надалі “Виконавець”, з однієї сторони, та

Власник (співвласник, наймач, орендар) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник (співвласник, наймач, орендар) одноквартирного житлового будинку приватного сектора, надалі – Споживач, з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

 Керуючись підпунктом 8.1 та 8.2. пункту 8 Публічного Договору «Умови внесення змін до Договору» сторони домовились:

  1. Назву Публічного договору «Публічний Договір про надання послуг з поводження (вивезення та захоронення) з побутовими відходами» змінити на «Публічний Договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами».

  2. Сторони домовились підпункт 1.1 пункту 1 «Предмет Договору» викласти в наступній редакції:

         «1.1.  Виконавець зобов`язується згідно з графіком та правилами благоустрою населеного пункту, надавати послуги з вивезення, перероблення та захоронення твердих побутових відходів (далі – Послуги), а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати Послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором.»

  1. Сторони домовились внести зміни до підпункту 2.1. пункту 2. «Перелік послуг» та викласти в наступній редакції:

         «2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення, перероблення та захоронення твердих побутових відходів.»

  1. Всі інші умови, вищезазначеного Договору, не змінні в цій Додатковій угоді, залишаються чинними, і Сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання.

  2. Цю Додаткову угоду складено українською мовою.

  3. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту введення в дію нових тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

  4. Дана Додаткова угода публічно доводиться до відома всіх Споживачів, шляхом його публікації на офіційному сайті Виконавця послуг.

  5. Текст Додаткової угоди постійно доступний Споживачам в мережі інтернет на офіційному сайті комунального підприємства «Виробниче управління комунального підприємства» www.unenizh.org.ua.

Місцезнаходження та реквізити Виконавця:                                             

КП “ВУКГ”                                                

16600, м. Ніжин, вул. Чернігівська, 128

р/р UA253052990000026005006303420

в АТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро

МФО 305299,

код ЄДРПОУ 31818672

тел. (04631) 4-24-90, 7-45-28

Начальник КП «ВУКГ»

__________________ /В.А. Шпак/

Unenizh.org.ua
2021-10-06 13:04:04

Магазин Автозапчастин м.Ніжин